Διαδοχή Κληρονομιάς

Θέλετε να μεταφέρετε τον πλούτο σας στην επόμενη γενιά και να εξασφαλίσετε το μέλλον της οικογένειάς σας; Αναλύοντας την προσωπική σας κατάσταση και αξιοποιώντας την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας, σας υποστηρίζουμε στην δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου διαδοχής οικογενειακού πλούτου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πλούτος της οικογένειας θα περάσει ομαλά στις μελλοντικές γενιές, αποτρέποντας την υποβάθμιση και την καταστροφή της περιουσίας.

Σε στενή συνεργασία με δίκτυο εμπειρογνωμόνων φορολογικού δικαίου και κληρονομιάς, η DD Partners σας βοηθά με βέλτιστες λύσεις στα σχετικά θέματα.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να κριθεί σκόπιμο να συμπληρωθούν ή να αντικατασταθούν παραδοσιακές ρυθμίσεις κληρονομιάς (όπως η τελευταία βούληση) με πιο ευπροσάρμοστα και μοντέρνα μέσα διαχείρισης προσωπικών και οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων, όπως μέσω εγχώριων ή ξένων ιδρυμάτων.

Ως εκτελεστικός αντιπρόσωπος, φροντίζουμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εκτέλεση της τελευταίας σας βούλησης και την επιτυχή λειτουργία των ιδρυμάτων σας. Όπου έχετε δώσει εντολή για τη διανομή της περιουσίας σας, παρέχουμε στους κληρονόμους την απαραίτητη υποστήριξη.