Φορολογική βελτιστοποίηση για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα

Οι νομικές και φορολογικές συμβουλές αποτελούν βασικά συστατικά της ολοκληρωμένης μας προσέγγισης κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας. Οι εταίροι της DD σας βοηθούν να βρείτε την καλύτερη δυνατή δομή για να βελτιστοποιήσετε τη φορολογική σας υποχρέωση και να σας προστατεύσουμε από τη διεθνή διπλή φορολογία.

Με βάση δίκτυο νομικών και φορολογικών εμπειρογνωμόνων σε διεθνές επίπεδο, στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μια σταθερή και ολοκληρωμένη λύση, συνδυάζοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού πλούτου, του σχεδίου διαδοχής πλούτου, των θεμάτων συνταξιοδότησης και των προσωπικών σας περιουσιακών στοιχείων.