Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Ένας ακόμη σημαντικός κλάδος με μεγάλο εύρος επιλογών και ενδιαφέρουσα πορεία κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι τα ακίνητα. Έχοντας την τεχνογνωσία και συνεργαζόμενοι με ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών και ειδικών στον κλάδο, προσφέρουμε συμβουλές για την πιο συμφέρουσα και δελεαστική επιλογή σε μια ιδιαίτερη και δύσκολη αγορά. ​

Η συμμετοχή στον κλάδο των ακινήτων συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

  • Αγοραπωλησία ακινήτου για την κάλυψη ιδιωτικών αναγκών.
  • Αγοραπωλησία ακινήτου για επενδυτικούς λόγους.
  • Συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα με ανάλογο επενδυτικό αντικείμενο (αμοιβαία κεφάλαια).