Συμβουλές Επιχειρηματικότητας

Είμαστε οι πιο κατάλληλοι να σας υποστηρίξουμε στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Αναλαμβάνουμε αποστολές για παροχή επιχειρηματικής συμβουλευτικής και μαζί με το δίκτυο ειδικών διεθνούς εμβέλειας, σας βοηθάμε ενεργά σε στα επιχειρησιακά σας θέματα.

Η ομάδα διαθέτει πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στην παροχή συμβουλών σε επιχειρηματίες σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα και ιδιαίτερα σε φάσεις αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης ή επέκτασης.